Wat we doen voor het Basisonderwijs

Lrt-studio biedt remedial teaching in de vorm van individuele extra hulp voor kinderen uit het basis- of voortgezet onderwijs. De begeleiding wordt voornamelijk na schooltijd gegeven in onze praktijk aan de Beukenlaan 20b in Baarn. Ook voor leerlingen aan wie een zogenaamd zorgarrangement is toegekend (voorheen 'de rugzak') kan Lrt-studio worden ingezet. De remedial teacher komt dan naar school om de leerling de specifieke extra hulp op maat te bieden, in nauw overleg met ouders en school.

Naast particuliere remedial teaching verzorgt Lrt-studio onder meer Cito- en IEP-training, individuele huiswerkbegeleleiding, bijles voor middelbare scholieren. Coaching voor leerkrachten en ouders.  Voor kinderen die te maken hebben met onbegrepen gevoelens van frustratie, boosheid en verdriet kan kindercoaching of kindercounseling worden ingezet. 

Hoe werken wij bij Lrt-studio?

Wanneer een leerling bij Lrt-studio wordt aangemeld, vindt allereerst een intakegesprek plaats. Zo kan in grote lijnen duidelijk worden wat de hulpvragen zijn en wat ouders en leerling verwachten van de begeleiding. Daarna zal er onderzoek plaatsvinden door toetsing, testen en/of observaties. Wij trachten hiermee een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind, eventueel met behulp van extra gegevens van school. Dit gebeurt altijd met instemming van de ouders. Daarna volgt een periode van individuele begeleiding en vinden tussentijdse evaluaties plaats.

Vragen over begeleiding in het basisonderwijs

Home Basisonderwijs