Integratieve Kindercoaching/Counseling in Baarn

Kindercoaching in BaarnIntegratieve KinderCoaching en KinderCounseling is voor kinderen van 4 t/m 13 jaar, die om een of andere reden niet lekker in hun vel zitten en uit balans zijn.

Uitleg voor kinderen

Deze kinderen hebben iets naars meegemaakt of lopen ergens tegenaan, waar zij zelf geen grip op krijgen. Zij weten dus zelf ook niet goed hoe zij hiermee aan moeten en vertonen vaak gedrag dat hen ver weg houdt van de oorzaak. Zoiets naars, daar blijf je het liefst zo ver mogelijk bij vandaan! Het gevolg is dat er geen goede verbinding is (= integratie) tussen hoe een kind zich zou willen voelen en hoe het kind zich nu voelt. Dit wringt en staat alle geluk in de weg!

Natuurlijk zitten ook de ouders met hun handen in het haar, als zij hun kind zo onbereikbaar zien. Zij zouden zo graag willen helpen, maar voelen zich soms machteloos.

Bij Lrt-studio gaan we samen onderzoeken welke oplossingen en vaardigheden het kind kan inzetten, om zich weer sterk te voelen. Want kinderen hebben de wijsheid; zij weten het, kunnen het en doen het zelf! Alleen is het soms even zoeken … en wij helpen daarbij!

De Integratieve KinderCoach biedt hulp aan kinderen en hun ouders, via een kortdurend en oplossingsgericht traject. Binnen het coachingstraject krijgt het kind de gelegenheid om zichzelf steeds beter te leren kennen. De Integratieve KinderCoach geeft handige tips waarmee het kind zijn krachten kan ontdekken en kan gaan inzetten in de praktijk. Het kind zal zelf de verandering gaan ervaren en het blijft dus zijn of haar eigen proces. Een echte verandering moet je immers zelf laten plaatsvinden om hem nooit meer kwijt te raken! Die kan je niet aangepraat worden. Het kind weet het, kan het en doet het zelf!

De Integratieve KinderCounselor biedt een kortdurend psycho-sociaal begeleidingstraject aan kinderen en hun ouders.

Binnen dit integratieve proces wordt het kind gestimuleerd om de oorzaak (= pijn) niet uit de weg te gaan, maar zelf op te lossen. De counselor kan hierbij putten uit een rijke bron van kennis en hulpmiddelen, die het kind in proces zetten. Je kunt zeggen dat het kind intelligent wordt over zijn/haar eigen gevoelens en zelf kan gaan bepalen hoe het wilt reageren. Je kind wordt de baas over zijn eigen gevoel! Door te kunnen kiezen over hoe jij je wilt voelen, overkomt het gevoel je niet zomaar; er is een balans tussen wat zich van binnen afspeelt en wat jij aan de buitenkant laat zien. Deze verandering kan al in een vroeg stadium plaatsvinden. Het kind weet het, kan het en doet het zelf!

Wanneer meld je je kind aan?

Wanneer uw kind zich niet gelukkig voelt, kan dit allerlei oorzaken hebben.

Vaak zie je symptomen als:

 • Laag zelfbeeld (‘Ik ben minder waard dan de ander’)
 • Weinig zelfvertrouwen (‘Wat ik ook doe, het lukt toch niet’)
 • Slecht slapen (laat in slaap komen, piekeren, etc.)
 • Niet meer naar school willen (geen motivatie meer, spijbelen, ziek melden)
 • Snel boos worden (‘Ga weg! Jullie begrijpen me toch niet!’, ‘Laat me gewoon!’, ‘Ik bepaal het zelf wel!’, etc.)
 • Teleurgesteld zijn (‘Iedereen is tegen mij’)
 • Angstig zijn (ik durf niet naar school', ‘ik ben bang in het donker’)
 • Spanning voelen (‘Ik durf mijn spreekbeurt niet te houden’)
 • Verdrietig zijn (‘ik moet overal om huilen’)
 • Zich terugtrekken (‘ik ben liever alleen’)
 • De touwtjes sterk in handen hebben
 • liegen (‘ik heb het echt niet gedaan!’)
 • jaloers zijn (‘mijn broer mag altijd alles’)
 • buikpijn hebben (‘ik heb steeds pijn in mijn buik’)
 • gepest worden (‘ze pesten me en ik wil niet meer naar school’)
 • pesten (‘ik scheld kinderen uit, maar dat komt door hun’)
 • gescheiden ouders (‘Komt het door mij dat ze uit elkaar zijn?’ of ‘Ik wou dat ze weer bij mekaar waren’)
 • ruzie (‘Ik heb steeds ruzie met m’n broer/zus/moeder/vriendjes’, enz.)
 • zorgen maken (‘Ik maak me zorgen om mijn moeder’)

Hoe meld je je kind aan?

Als je interesse hebt, bel of mail de Lrt-studio of gebruik het contactformulier op deze site.

Hoe ziet het traject eruit:

 • Allereerst vindt er een gratis info en kennismakingsgesprek plaats op de praktijk of telefonisch. Hier leggen wij alle in en outs van het traject uit.
 • Daarna vindt er een intake gesprek met beide ouders/verzorgers plaats op onze praktijk.
 • Voorafgaand aan het intake-gesprek, sturen wij jullie een vragenlijst toe.
 • Tijdens de intake wordt o.a. deze vragenlijst besproken en hebben wij de gelegenheid om elkaar en jullie kind alvast te leren kennen.
 • Sessies:
  De kindsessies duren een uur. Hierbij staat jullie kind centraal en kan hij/zij aangeven wat er dwars zit en wat het nodig heeft om weer gelukkig te worden en de eigen klacht op te lossen.
 • Oudergesprekken:
  Na ongeveer 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats, waarbij de kind sessies worden geëvalueerd. Daarbij deel ik mijn bevindingen, de bevindingen van jullie eigen kind en of jullie veranderingen in het gedrag  van jullie kind hebben bemerkt. Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of het gewenste resultaat is behaald of dat er meer sessies nodig zijn.

 

Home Coaching KinderCounseling Uitleg voor ouders