Remedial Teaching in Baarn

Remedial Teaching (RT) betekent gespecialiseerde individuele hulp voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Deze hulp op pedagogisch en/of didactisch gebied wordt gegeven wanneer leerlingen niet op het gewenste leerniveau functioneren. Vaak trekt school aan de bel en/of maken ouders zich al langere tijd ongerust over de voortgang en het welbevinden van hun kind. Soms is alleen dat extra zetje nodig, wanneer bijvoorbeeld specifieke leerstof is weggezakt en de leerling er minder vertrouwen in heeft gekregen. Veelal valt dit in een periode waarin citotoets, de entreetoets (groep 7) of de eindcito (groep 8) plaatsvinden.

Leerachterstand

Remedialteaching in BaarnDe oorzaken van een leerachterstand kunnen gelegen zijn in een gedragsprobleem (zoals ADHD) en/of leerstoornis (zoals dyslexie of ernstige rekenproblematiek). Er kan ook sprake zijn van een combinatie van leer- en gedragsproblematiek. Naarmate kinderen ouder worden en de problemen door school niet goed (h)erkend worden, kan problematiek steeds ingewikkelder worden en meer negatieve gevolgen krijgen. In bijna alle gevallen leidt het tot een verlies van motivatie en zelfvertrouwen. Dit kan zich op allerlei manieren manifesteren. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld dwars gedrag laten zien, niet meer naar school willen of faalangst vertonen. Zij hebben niet meer het gevoel dat zij de leerstof nog aan kunnen (competentie) en het nog zelf kunnen (autonomie). Vaak voelen leerlingen zich ook minder prettig in de klas (relatie).

Individuele begeleiding op maat

Voor de remedial teacher betekent dit een belangrijke uitdaging. De hulp zal er vooral op gericht zijn om de leerling zijn gevoel van zelfvertrouwen terug te geven. Door goed zicht te krijgen op wat het kind wél kan en die specifieke kwaliteiten van de leerling in te zetten bij het leerproces, kunnen de nodige stappen gezet worden. Inhoudelijk bestaat de hulp onder meer uit pre-teaching van de lesstof, herhaling en training van specifieke deelgebieden van de leerstof, hulp bij planning en training van het werkgeheugen. Regelmatig wordt de computer ingezet om te werken met taal- en rekenprogramma's. Deze programma's kunnen specifiek worden afgestemd op de individuele vorderingen van de leerling. Natuurlijk draait het in het begeleidingsproces om een goede samenwerking, waarin zowel de leerling, ouders, school en remedial teacher betrokken zijn.

Ook interesse in remedial teaching in Baarn en omgeving?

Voor meer informatie neem je contact op met Lrt-studio via info@lrt-studio.nl of bel direct naar 06 - 212 88 318.

Contact opnemen

Home Basisonderwijs Remedial teaching