Lrt-studio Baarn verzorgt begeleiding vanuit zorgarrangementen

Regelmatig wordt Lrt-studio ingeschakeld, wanneer een zorgarrangement (voorheen 'rugzak') is toegekend aan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Wij gaan naar de school toe om de leerling daar te begeleiden  De hulp wordt opgesteld vanuit een hulpplan en kan op meerdere momenten per week plaatsvinden. Hierdoor kan een goede band met de leerling worden opgebouwd. 

De begeleiding door Lrt-studio

Kinderen met een zorgarrangement zijn vaak kwetsbaar en hebben veelal een heel traject achter de rug. Daarom probeert de remedial teacher zo snel mogelijk te zorgen dat het kind successen ervaart en oplossingen ziet met betrekking tot de (leer)problematiek. Met professionele en adequate hulp, die gericht is op de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling, zullen kinderen zich al gauw geholpen en gezien voelen. Uiteraard betekent dit begeleidingstraject altijd een nauwe samenwerking met de leerling, de school en de ouders. Door de specifieke hulp vanuit het zorgarrangement, zien wij dat veel kinderen uiteindelijk toch op de eigen school, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Samenwerking met SWV de Eem

Lrt-studio werkt al geruime tijd samen met samenwerkingsverband SWV de Eem. Kinderen die een zorgarrangement toegewezen krijgen, hebben recht op extra professionele individuele hulp. SWV de Eem bemiddelt bij het vinden van een remedial teacher in de regio. Regelmatig schakelt zij - in samenspraak met de betreffende school - Lrt-studio in, zodat een leerling die professionele begeleiding krijgt waar het recht op heeft.

Meer informatie over zorgarrangementen?

Voor meer informatie neem je contact op met Lrt-studio via info@lrt-studio.nl of bel direct naar 06 - 212 88 318.

Contact opnemen

Home Basisonderwijs Zorgarrangement